Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.    Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 8 – Paczków, ul. Staszica 17.
2.    Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 14.

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerami  działek 609/7, 400/20, 922/6, 646/13, 1045, 171, 609/6 379/34, 1055, 371/8.
2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30.
3. Część nieruchomości gruntowej położonej w Kozielnie  oznaczonej numerem działki 145/2.
4. Nieruchomość gruntowa położona w Ujeźdźcu oznaczona numerem działki 80/2.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz