Konserwatorzy zabytków z całej Polski odwiedzili Stary Paczków!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Konserwatorzy zabytków z całej Polski odwiedzili Stary Paczków!

Wczoraj do Starego Paczkowa zjechała delegacja konserwatorów zabytków z niemal całej Polski. Grupa, pod przewodnictwem Opolskiej Wojewódzkiej Konserwator Iwony Solisz, zwiedziła historyczną podpaczkowską wieś, która uchodzi za wybitny wzorzec zabytkowego układu przestrzennego wsi z wieloma cennymi obiektami architektonicznymi.

Przypomnijmy, że, w wyniku prac powołanego przez Wojewodę Opolskiego zespołu doradczego ds. zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, powstał dokument waloryzujący zasób kulturowy opolskich wiosek. Z przeprowadzonej przez grupę specjalistów analizy wynika, że jednym z najcenniejszych przykładów wiejskiej zabudowy na Opolszczyźnie jest właśnie Stary Paczków. To typowa "ulicówka" - wieś jednodrożna o zwartej zabudowie po obu stronach drogi, wyglądem przypominająca nieco miejską ulicę. Na fragmentach głównego traktu wioski doskonale zachowała się zabytkowa kostka brukowa, a główną dominantą wsi jest urokliwy kościół parafialny z XV wieku.

Fachowcy ocenili Stary Paczków jako książkowy, nienaruszony wzorzec historycznego układu przestrzennego, naszpikowany unikalnymi zabytkami wiejskiej zabudowy, których pojedyncze cechy i wyróżniki przejawiają wysokie wartości kulturowe. Władze wojewódzkie, chcąc zadbać o zachowanie tej ruralistycznej perełki, planują objęcie całej miejscowości szczególną formą konserwatorskiej ochrony prawnej.

W ostatnich dniach w Opolu zorganizowano warsztaty na temat waloryzacji zasobu kulturowego wsi. W sympozjum tym wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Nie zabrakło również Pauliny Florjanowicz - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie. Spotkanie zaowocowało również wizytą studyjną, w trakcie której uczestnicy zwiedzili najcenniejsze wsie Opolszczyzny - Złotogłowice, Jemielnicę i właśnie Stary Paczków. Na miejscu gości przywitał Burmistrz Bogdan Wyczałkowski, jego zastępca Grzegorz Jasiok oraz sołtys Wiesława Kurowska. 

Specjaliści w dziedzinie konserwacji zabytków mieli okazję nie tylko zwiedzić zabytkowy Kościół pw. Wszystkich Świętych, ale przede wszystkim przyjrzeć się z bliska rzadko spotykanej, niezwykle ciasnej zabudowie Starego Paczkowa, zachowanym we wsi obiektom rolniczym i charakterystycznym podwórzom gospodarczym. Ciekawe rozwiązania architektoniczne w wielu przypadkach pozostały nienaruszone, co szczególnie podnosi zabytkową wartość tej miejscowości. Zachowane w oryginale bramy, stolarka okienna, dachy, a nawet podwórkowe wnęki budziły spore zainteresowanie konserwatorów, którzy przyjechali do Starego Paczkowa m.in. z Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia, a nawet z Gdańska, Szczecina, Przemyśla czy Olsztyna. Władze sołectwa ugościły wizytatorów w miejscowej świetlicy. Po spotkaniu goście wybrali się również na krótkie zwiedzanie Paczkowa. 

Otwórz