Gimnazjaliści szykują kolejne show - tym razem polsko-czeskie!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gimnazjaliści szykują kolejne show - tym razem polsko-czeskie!

Gimnazjum Publiczne im. Polskich Noblistów w Paczkowie kontynuuje tradycję organizowania ciekawych edukacyjnych projektów, które przybliżają jego uczniom wiedzę o wybranych europejskich krajach. W tym roku szkoła rozpoczęła realizację programu pod nazwą "Lech i Czech dzisiaj".

Projekt "Lech i Czech dzisiaj" został opracowany przez paczkowskich nauczycieli języków obcych jako czwarta odsłona cyklu "Europa łączy ludzi". W poprzednich edycjach gimnazjaliści poznawali dziedzictwo kulturowe Anglii i Francji oraz Niemiec i Hiszpanii. Teraz przyszła pora na upowszechnienie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego Polski oraz naszych południowych sąsiadów - Czechów. Programem zostali objęci uczniowie dwóch drugich klas GP oraz podopieczni Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź".

Uczestnicy projektu od początku drugiego semestru podejmują szereg działań, które mają służyć nie tylko poszerzeniu ich wiedzy, ale również rozwijaniu umiejętności współpracy z organizacją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych i innymi instytucjami. Uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, z których każda otrzymała inne zadanie do realizacji. Wszystkie zadania swoim zakresem obejmują zagadnienia związane z kulturą i tradycją Czech i Polski. Szkoła realizuje lekcje plastyczne (na zdjęciu), zajęcia na temat polskich i czeskich zabytków, kulinariów, a także warsztaty taneczne i wokalne. Grupa uczniów ma też zadania dziennikarskie - zajmuje się dokumentacją kolejnych etapów realizacji projektu oraz relacjonowaniem ich na łamach szkolnej gazetki i strony internetowej.

Program "Lech i Czech dzisiaj" ma charakter międzynarodowy, nie tylko ze względu na swoją zawartość merytoryczną. W ramach projektu paczkowska młodzież współpracuje ze Szkołą Muzyczną w czeskim Javorniku oraz z panią Lenką Kocierzovą - graficzką z Ostravy. Projekt niesie ze sobą wiele korzyści - uczniowie bliżej poznają historię, kulturę, geografię i tradycje Polski oraz Czech. Dodatkowo uczą się współpracować w grupie, zbierać oraz prezentować informacje z różnych źródeł, poznają też liczne korzyści płynące z wolontariatu czy nauki języków obcych.

Ostatnim najważniejszym etapem projektu będzie uroczyste podsumowanie na paczkowskim rynku, w czasie którego gimnazjaliści, podopieczni "Więzi" oraz uczniowie Szkoły Muzycznej z Javornika zaprezentują owoce swojej wielotygodniowej pracy. Finał projektu planowany jest 5 czerwca przed gmachem Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Tego dnia, na licznych stoiskach, uczniowie pokażą swoje prace artystyczne, polsko-czeskie potrawy do degustacji, a na scenie zaprezentują program artystyczny z pokazem tanecznym i występami muzycznymi.

Impreza finałowa projektu "Lech i Czech dzisiaj" rozpocznie się w środę 5 czerwca o godz. 10:00 na paczkowskim Rynku. Jeśli warunki atmosferyczne nie dopiszą, impreza zostanie przeniesiona na czwartek 6 czerwca, a jeśli również w tym terminie deszcz uniemożliwi zorganizowanie jej w plenerze, impreza zostanie zorganizowana w czwartek 6 czerwca w Kinie "Kopernik" w Paczkowie (ul. Piastowska 3). Miejmy nadzieję, że pogada jednak nie zawiedzie i wszystko odbędzie się zgodnie z planem w środę 5 czerwca.

Otwórz