Urząd Miejski szuka specjalisty do spraw informacji i promocji

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Urząd Miejski szuka specjalisty do spraw informacji i promocji

Urząd Miejski w Paczkowie ogłosił niedawno nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty ds. informacji i promocji. Ewentualni kandydaci muszą się pospieszyć - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa już w środę 5 czerwca.

Wykształcenie wyższe (preferowane dziennikarstwo, public relations), zaawansowana znajomość języka angielskiego, umiejętność redagowania tekstów informacyjnych, znajomość obsługi portali społecznościowych, znajomość zagadnień z zakresu promocji oraz tematów związanych z turystyką w regionie, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do obróbki grafiki oraz co najmniej 3 letni staż pracy i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - to tylko niektóre z wymagań, jakie przed kandydatami na to stanowisko stawia ogłaszający nabór Burmistrz Gminy Paczków.

Do zakresu obowiązków na stanowisku ds. informacji i promocji należeć będzie m.in.:

1. prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy Paczków:

 • kreowanie wizerunku Gminy, poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
 • promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego w kraju i zagranicą,
 • przygotowywanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych o Mieście, Gminie i regionie,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na stronę internetową oraz dla mediów,
 • prowadzenie oficjalnej strony internetowej Gminy,
 • redagowanie, zbieranie materiałów oraz realizacja wydruku gazety/informatora lokalnego,
 • monitorowanie wizerunku Miasta i Gminy w kraju i regionie,
 • prowadzenie kont na portalach społecznościowych,
 • podejmowanie akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie, jej historii, kulturze i współczesności,
 • przygotowywanie udziału Gminy  w wybranych targach o charakterze promocyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym,
 • opracowywanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Gminy oraz kreowanie produktu turystycznego,
 • utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami  Gminy w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.

2. systematyczna współpraca z mediami,

3. prowadzenie i koordynacja działań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi oraz inicjowanie nowych kontaktów zagranicznych oraz organizacja i obsługa merytoryczna i techniczna delegacji zagranicznych, wyjazdów przedstawicieli miasta za granicę,

4. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz jednostkami na terenie Gminy działającymi na rzecz turystyki, koordynacja ruchu turystycznego.

To tylko wybrane wymagania i zadania, z jakimi przyjdzie się mierzyć nowemu specjaliście ds. informacji i promocji - więcej szczegółów znaleźć można w treści ogłoszenia, które dostępne jest na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie ul. Rynek 1 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. informacji i promocji" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2013 r. do godz. 15.00.

Otwórz