Mieszkanie na sprzedaż w samym centrum Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkanie na sprzedaż w samym centrum Paczkowa

Szukasz niewielkiego mieszkania w samym centrum miasta? Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję. Gmina Paczków wystawia po raz drugi na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy w ścisłym centrum "Polskiego Carcassonne".

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił niedawno drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3 na I piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 54 w Paczkowie. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 34,07 m2. Toaleta zlokalizowana jest na korytarzu. Do lokalu przynależy zlokalizowane w budynku pomieszczenie strychowe o powierzchni użytkowej 28,00 m2.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 68/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/33 o pow. 0,0286 ha. Nieruchomość znajduje się na działce, która w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określona jest jako teren mieszkaniowo-usługowy. Budynek, w którym mieści się lokal, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 20 000 zł. Przetarg odbędzie się 12 września 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2 000,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 6 września 2013 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

Otwórz