Zabytki Paczkowa oczami najmłodszych - zapraszamy na wystawę!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zabytki Paczkowa oczami najmłodszych - zapraszamy na wystawę!

Już w czwartek 25 kwietnia w galerii paczkowskiego Domu Plastyka odbędzie się wernisaż wystawy, na której zaprezentowane zostaną prace młodych paczkowian uczestniczących w dwóch ciekawych plastycznych konkursach - "Perłach Architektury Powiatu Nyskiego" oraz "Mój ulubiony zabytek - pomnik historii".

Pierwsza ze wspomnianych rywalizacji została zorganizowana przez nyski Zespół Szkół i Placówek Artystycznych oraz Ognisko Artystyczne w Paczkowie. Celem organizatorów tego powiatowego konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzież zabytkami, które znajdują się na terenie powiatu nyskiego. Wystawa pokonkursowa stanie się także promocją lokalnych szkół, przedszkoli i placówek artystycznych. Wśród gimnazjalistów najlepszą pracę w powiecie przygotowała paczkowianka - Magdalena Kozłowska. 

Drugi konkurs - zatytułowany "Mój ulubiony zabytek - pomnik historii" - został ogłoszony przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym plastycznym przedsięwzięciu chodziło o uwrażliwienie dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego na zabytki naszego regionu, a  przede wszystkim propagowanie wiedzy o Pomnikach Historii, czyli obiektach objętych najwyższą przewidzianą polskim prawem formą ochrony konserwatorskiej. Na Opolszczyźnie takich miejsc mamy trzy - Górę Świętej Anny, nyską Bazylikę pw. Św. Jakuba i Św. Agnieszki, a od listopada 2012 roku również staromiejski zespół Paczkowa ze średniowiecznym systemem fortyfikacji. Nic dziwnego, że dzieci z "Polskiego Carcassonne" chętnie zgłaszały do tej rywalizacji swoje dzieła. Warto nadmienić, że również w tym konkursie I miejsce w kategorii gimnazjalnej wywalczyła mieszkanka Paczkowa - Julia Kalfas. 

Wśród uczestników i laureatów obu tych konkursów nie zabrakło podopiecznych paczkowskiego Ogniska. Ich prace będzie można oglądać w galerii Domu Plastyka w Paczkowie od czwartku 25 kwietnia, kiedy to o godz. 17:00 zorganizowany zostanie wernisaż ekspozycji. Będzie można ją oglądać przez równy miesiąc - do 25 maja. 

 

Otwórz