Paczków obniżył stawki podatku śmieciowego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczków obniżył stawki podatku śmieciowego

Znamy już stawki podatku śmieciowego, które będą obowiązywać na terenie gminy Paczków od 1 lipca 2013 roku. Na kwietniowej sesji paczkowscy radni podjęli uchwałę dotyczącą nowych stawek, obniżając je względem ustalonych w listopadzie kwot o ponad 4 zł i 8 zł. Teraz wynoszą one odpowiednio 10 zł dla mieszkańca, który śmieci będzie gromadził selektywnie oraz 12 zł dla mieszkańca, który nie zdecyduje się segregować odpadów. 

Przypomnijmy, że na początku lipca 2013 roku w całej Polsce uruchomiony zostanie nowy system zarządzania odpadami komunalnymi - wszystkie gminy, we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady, odpowiadać będą za zbiórkę śmieci na swoim terenie. W praktyce oznacza to, że za porządek w gminie odpowiadać będą władze samorządowe, a nie indywidualni właściciele nieruchomości, którzy często o porządek po prostu nie dbają.

W Paczkowie system zacznie funkcjonować na pełnych obrotach od 1 lipca 2013 roku. Aby było to możliwe, konieczne było wprowadzenie odpowiedniego pakietu uchwał w tej sprawie, m.in. nowego "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków", nad którym obecnie pracuje paczkowski Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Obowiązkowe było też wybranie metody, według której naliczane będą stawki za usuwanie śmieci. Ten etap przygotowań Paczków miał już za sobą pod koniec zeszłego roku. W listopadzie 2012 roku radni Paczkowa otrzymali projekt uchwały, w której Burmistrz zaproponował, by mieszkańcy płacili za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Mimo swoich niedoskonałości, metoda ta wydaje się najbardziej rozsądna i to właśnie to rozwiązanie zdecydowali się przyjąć paczkowscy radni. 

W zeszłym roku, po przeanalizowaniu liczby mieszkańców zamieszkujących teren gminy Paczków, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w uchwale zaproponowano stawki 14,21 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli ten będzie gromadził odpady komunalne w sposób selektywny oraz 20,46 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku, gdy ten nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów.

W marcu tego roku dziewięciu członków Rady Miejskiej zawnioskowało jednak zmniejszenie ustalonych jesienią stawek, dlatego rajcy wrócili do tego tematu podczas XXVIII sesji, która odbyła się 11 kwietnia 2013 roku. Zdaniem części radnych, zaproponowane kwoty były zbyt wysokie, co sygnalizowali im mieszkańcy i paczkowscy przedsiębiorcy. Zastosowana wcześniej kalkulacja przewidywała, że ściągalność opłaty oscylowała będzie w okolicach 70%, dlatego stawki były wyższe. Chcąc jednak uniknąć sytuacji, w której zbyt duże kwoty miałyby zniechęcać paczkowian do uiszczania opłat, władze samorządowe Paczkowa uznały, że rozsądniej będzie je obniżyć. 

Nowa uchwała w sprawie wysokości opłat, którą poddano pod głosowanie 11 kwietnia, przewiduje następujące stawki:

  • 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli ten będzie gromadził odpady komunalne w sposób selektywny
  • 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku, gdy ten nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów

Uchwała została przegłosowana, zatem to właśnie taki poziom "opłaty śmieciowej" będzie obowiązywać w Gminie Paczków od 1 lipca 2013 roku. Na przełomie maja i czerwca, w wyniku przetargu na obsługę nowego systemu gospodarki odpadami, poznamy wykonawcę, który w Paczkowie i okolicach będzie zajmował się wywozem odpadów.  

Otwórz