Przedszkole na Młyńskiej uczy optymizmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Przedszkole na Młyńskiej uczy optymizmu

W marcu zeszłego roku Publiczne Przedszkole nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Paczkowie przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mirelli Nawrot pod nazwą "Optymistyczne Przedszkole". W tym ciekawym projekcie uczestniczy ponad 200 placówek w całej Polsce.

Program "Optymistyczne Przedszkole" to ciekawy pomysł, dzięki któremu przedszkole staje sie przyjaznym miejscem, w którym dziecko chętnie przebywa i uczy się poprzez zabawę. Idea uświadamia nauczycielom i ich podopiecznym jak korzystnym dla jakości życia, powodzenia życiowego i zdrowia jest optymizm. Program bazuje na teorii psychologa E. P. Seligmana, ale pozwala pedagogom i rodzicom wdrażać też własne pomysły. Dzięki temu przedszkole oferuje dzieciom ciekawe i nietuzinkowe tematy z programu "Optymistyczne Przedszkole", podkreślając zbawienną rolę pozytywnego podejścia do życia. 

Naukowcy już dawno dowiedli, że optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, a nawet dłużej żyją. Wdrożenie przedszkolnego programu udowadnia, że optymizmu można się nauczyć już od najmłodszych lat. Podjęte działania przyczyniają się do optymistycznych zachowań - uczą dzieci zaradności i pozytywnego stosunku do otaczającej ich rzeczywistości. U najmłodszych wzmacniane jest też poczucie własnej wartości, tolerancji, zaangażowania i podejmowania konstruktywnych działań. Skorzystali też rodzice, którzy wzbogacili wiedzę o rozwijaniu inteligencji wielorakich u swoich pociech.

- Głównym celem tego programu jest takie wychowanie dzieci, by przejawiały one zachowania życzliwe i przyjazne dla innych ludzi. Ważne, żeby dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy. Tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość - mówi Barbara Kupczak z  Publicznego Przedszkola Nr 3. 

Po przeszło roku realizacji programu, dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i ich rodziców, 21 marca na XII Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli w Toruniu paczkowskie Przedszkole nr 3 otrzymało Certyfikat Optymistycznego Przedszkola (na zdjęciu). Inicjatywa została sfinansowana ze środków na dokształcanie i doskonalenie. 

Otwórz