Do 300 tysięcy złotych na rozwój firmy na wsi!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do 300 tysięcy złotych na rozwój firmy na wsi!

Masz firmę lub chcesz ją założyć na obszarze wiejskim? Chciałbyś otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Dowiedz się jak powalczyć nawet o 300 tys. zł na utworzenie trzech miejsc na wsi!

W kwietniu tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

O pomoc z tego działania mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy, przedsiębiorcy mogą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nawet do 300 tys. zł. 

Tworząc jedno nowe miejsce pracy beneficjenci mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 roku.

Wszystkich niezbędnych informacji zaczerpnąć będzie można na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się we wtorek 9 kwietnia o godz. 10:00 w Muzeum w Nysie przy ul. Biskupa Jarosława 11.

Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji. Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl.

Otwórz