Paczkowianie znów oddali krew

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowianie znów oddali krew

W środę 27 marca w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się kolejny pobór krwi w ramach ogólnopolskiej akcji  PCK "Młoda Krew Ratuje Życie".

Zbiórkę krwi zorganizowało Szkolne Koło PCK przy współpracy z paczkowskim klubem Honorowych Dawców Krwi oraz Stowarzyszenia KREWmaNIACY z Kamienicy. Jak zwykle poborem krwi zajęła się ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Akcja była kolejnym elementem ogólnopolskiego turnieju PCK "Młoda krew ratuje życie", w którym paczkowska szkoła ma duże osiągnięcia.

Przypomnijmy, że konkurs, w którym rywalizują szkoły ponadgimnazjalne, pomaturalne i uczelnie wyższe z całej Polski, ma na celu promocję krwiodawstwa wśród młodych ludzi. Pod koniec każdej edycji wyłaniane są placówki oświatowe, które przejawiają największą aktywność w działalności krwiodawczej.
Kilka lat temu ZS Paczków zajął pierwsze, a później czwarte miejsce na Opolszczyźnie (na 24 sklasyfikowane szkoły). W roku szkolnym 2010/2011 paczkowska placówka odniosła kolejny sukces - uplasowała się na II pozycji w wojewódzkiej kategorii "Promocja honorowego krwiodawstwa".

Dziś krew oddało 28 krwiodawców, w tym 20 uczniów paczkowskiego ZS-u - w sumie udało się zebrać 12,6 litra tego niezwykle cennego leku. Każdy uczestnik otrzymał tradycyjny zestaw czekolad oraz gadżety związane z krwiodawstwem - kubek i pamiątkową smycz. Humory i dobre samopoczucie dopisywało młodym krwiodawcom. Uczniowie, którzy co najmniej dwukrotnie oddawali już krew, otrzymali książeczki honorowego krwiodawcy. Kolejna taka akcja zaplanowana jest w Zespole Szkół jesienią tego roku. 

Otwórz