Poradnia w Otmuchowie zaprasza rodziców z Paczkowa

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Poradnia w Otmuchowie zaprasza rodziców z Paczkowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Otmuchowie zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym do uczestnictwa w "dniach otwartych" placówki.

Głównym celem otmuchowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest wspomaganie rozwoju oraz wspieranie skutecznego uczenia się dzieci i młodzieży. Placówka realizuje również inne zadania, m. in. świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną i rehabilitacyjną dzieciom i młodzieży, a ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom udziela porad związanych z wychowaniem i kształceniem. Poradnia zajmuje się też profilaktyką uzależnień oraz innych problemów, a także realizuje zadania związane ze wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły. Zatrudnieni w niej specjaliści prowadzą także terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych u dzieci i młodzieży. 

Z usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Otmuchowie korzystać mogą także mieszkańcy gminy Paczków, dlatego dyrekcja tej placówki zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Paczkowa i okolic na "dni otwarte". W dwie pierwsze soboty marca - 2 i 9 marca - pracownicy Poradni udzielać będą pomocy w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci realizacji obowiązku szkolnego.

Konsultacje będą odbywać się we wspomnianych dniach w godz. od 9:00 do 13:00 w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otmuchowie przy ulicy Żeromskiego 1. Dodatkowych informacji zaczerpnąć można na stronie internetowej www,poradnia_otmuchow.wodip.opole.pl oraz pod numerem tel. (77) 431 54 43.

Otwórz