Liceum w Paczkowie objęte naukowym patronatem PWSZ

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Liceum w Paczkowie objęte naukowym patronatem PWSZ

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Paczkowie podjęło edukacyjną współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie - uczelnia objęła paczkowską placówkę patronatem naukowym.

W piątek 1 lutego rektor nyskiej PWSZ prof. Zofia Wilimowska i dyrektor paczkowskiego Zespołu Szkół Bożena Małochleb podpisały umowę o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z paczkowskim LO. Układ przewiduje kooperację obu placówek w zakresie działalności dydaktycznej oraz popularyzacji wiedzy, a głównym celem współpracy jest podniesienie jakości kształcenia oraz poszerzenie oferty edukacyjnej. Dokument podpisano w Rektoracie PWSZ w Nysie.

Podpisane porozumienie zacieśnia dotychczasową współpracę, umożliwiając uczniom i nauczycielom Liceum w Paczkowie uczestnictwo w wykładach i sesjach kół naukowych nyskiej uczelni. Umowa stwarza też warunki prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego oraz realizowanie zajęć i wykładów przez nauczycieli akademickich w LO w Paczkowie. Przed paczkowską szkołą otwierają się zatem szersze perspektywy naukowe i dydaktyczne - młodzi paczkowianie będą mogli uczestniczyć we wszystkich ważnych uroczystościach i wydarzeniach naukowych organizowanych przez PWSZ w Nysie.

W zamian dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie zobowiązała się m.in. do umożliwiania studentom PWSZ w Nysie odbywania praktyk zawodowych w szkole. Władze liceum zadeklarowały także pomoc w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Uczelnię oraz udział uczniów w imprezach edukacyjnych czy projektach naukowych organizowanych w nyskiej uczelni. 

Otwórz