Ruszają kwalifikacje wojskowe - Paczków na początku kwietnia

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszają kwalifikacje wojskowe - Paczków na początku kwietnia

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że w tym roku procedury kwalifikacji wojskowych ruszą w poniedziałek 4 lutego i potrwają do 30 kwietnia 2013 roku.

Przypomnijmy, że od 11 lutego 2009 roku, w myśl nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w Polsce nie stosuje się przymusowego poboru do wojska, a 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii. W ramach kwalifikacji, osoby zgłaszające się do WKU przechodzą badania lekarskie i jedynie na tej podstawie otrzymują dokument o uregulowaniu służby. Nowelizacja ta sprawia, że żaden młody człowiek nie musi się już bać obowiązkowego powołania do wojska. Polska armia przeszła proces uzawodowienia, co oznacza, że w koszarach nie ma już żołnierzy z poboru - do wojska zgłaszają się jedynie ochotnicy.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1994 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1989-1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają także osoby urodzone w latach 1992-1993, które spełniają określone warunki, np. zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej lub ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. W procesie tym mogą także wziąć udział osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej, ale chcą ubiegać się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Paczków. Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6 (III piętro) w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada on w dniach od 9 do 11 kwietnia 2013 roku (mężczyźni) oraz 22 kwietnia 2013 roku (kobiety).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana posiadać przy sobie:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobierane nauki,
  • w przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.
Otwórz