Do lekarza tylko z dowodem osobistym

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do lekarza tylko z dowodem osobistym

Od 1 stycznia 2013 roku pacjenci przychodzący do placówek ochrony zdrowia nie muszą przynosić ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie. Pracownicy rejestracji mogą sprawdzać ich uprawnienia online na podstawie numeru PESEL - wystarczy jedynie mieć ze sobą dokument tożsamości.

Ubezpieczenie będzie sprawdzane w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), który w założeniu ma usprawnić pracę placówek medycznych i ułatwić korzystanie z ich usług samym pacjentom. Platforma pozwala na szybkie sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych posiada uprawnienia. System eWUŚ działa w gabinetach lekarskich, przychodniach i szpitalach, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Komputerowy program, po wprowadzeniu numeru PESEL pacjenta, wyświetla informację czy dana osoba jest ubezpieczona. Jeśli w elektronicznym systemie pojawi się komunikat o braku uprawnień, pacjent może napisać oświadczenie, że jest ubezpieczony. Nie trzeba dodawać, że podane w oświadczeniu informacje muszą być zgodne z prawdą, ponieważ wypełniane przez pacjentów druki będą musiały być przesyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki wprowadzeniu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców pacjenci są zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (np. książeczki ubezpieczeniowej lub druku RMUA). Teraz  wystarczy, że w szpitalu, przychodni czy gabinecie podadzą swój PESEL i przedstawią dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymację szkolną. 

Otwórz