Wspólna wigilia paczkowskich seniorów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wspólna wigilia paczkowskich seniorów

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, władze samorządowe Paczkowa spotkały się w piątek 21 grudnia z członkami rejonowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na corocznej wspólnej wieczerzy wigilijnej.

Co roku paczkowski zarząd PZERiI, przy finansowym wsparciu Gminy Paczków, organizuje wigilię dla starszych ludzi, którzy dzięki temu mogą w większym gronie zasiąść do świątecznej wieczerzy, przełamać się opłatkiem i wspólnie pokolędować. Wielu z nich jest samotnych lub ma zdrowotne problemy, dlatego organizacja takiej uroczystości z pewnością wlewa do ich serc nieco ciepłego, rodzinnego klimatu Bożego Narodzenia.

Po raz kolejny wigilia odbyła się w sali Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Przy pełnym wigilijnych potraw stole zasiadło około dziewięćdziesięciu osób. Nie zabrakło przystrojonych choinek, blasku świec i dobrych humorów, dlatego spotkanie upłynęło w prawdziwie świątecznej atmosferze. Tradycyjnie wigilię uświetnił występ związkowego zespołu ludowego "Dziewiętliczanki", który zaprezentował kilka tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek. Gościom na trąbce zagrał też Komendant Straży Miejskiej w Paczkowie - pan Mirosław Szpyt. 

Członkowie i działacze emeryckiej braci z Paczkowa mieli okazję złożyć sobie świąteczne życzenia, przełamać się opłatkiem z przedstawicielami paczkowskiego samorządu, w świątecznej atmosferze porozmawiać o swoich tegorocznych doświadczeniach i planach na nadchodzący 2013 rok. 

Spotkanie poprowadził pan Andrzej Budzik. Na wieczerzy pojawił Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski oraz jego zastępca Grzegorz Jasiok. Przy wigilijnym stole znalazły się też miejsca dla innych zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli władz wojewódzkich PZERiI, pełniącego rolę gospodarza Dyrektora OKiR Andrzeja Kłoczko oraz sponsorów i darczyńców PZERiI. Modlitwę i krótkie słowo duszpasterskie wygłosił ks. Edward Henne - proboszcz Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Paczkowie. 

Otwórz