Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 4
2.   Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Staszica 15
3.   Lokal mieszkalny nr 8 – Paczków, ul. Sienkiewicza 37-39
4.   Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. Kościuszki 3
5.   Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Miraszewskiego 4
6.   Lokal mieszkalny nr 3 – Paczków, ul. 1 – go Maja 12
7.   Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Rynek 26

II. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego:
1.  Lokal mieszkalny nr 2 – Paczków, ul. Piastowska 4


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 


 

Otwórz