Urząd Miejski szuka nowego informatyka

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Urząd Miejski szuka nowego informatyka

Urząd Miejski w Paczkowie ogłosił niedawno nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka. Ewentualni kandydaci muszą się pospieszyć - termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa już w następny wtorek.

Wykształcenie informatyczne - wyższe lub średnie, poparte co najmniej 3 letnim stażem pracy, znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dobra znajomość zagadnień informatycznych oraz obsługa oprogramowania, umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania; znajomość języka PHP, XHTML, szablonów CSS, a także bazy MySQL; umiejętność obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice; dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz kwestii administrowania sieciami LAN, WAN, VLAN, WLAN - to tylko niektóre z wymagań, jakie przed swoim nowym pracownikiem stawia ogłaszający nabór na urzędowego informatyka Burmistrz Gminy Paczków.

Zakres obowiązków informatyka jest bardzo szeroki - do podstawowych zadań urzędnika na tym stanowisku należy m.in.

  • utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
  • kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
  • pełnienie funkcji administratora systemów oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
  • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
  • administrowanie siecią komputerową Urzędu (LAN, WAN, VLAN, WLAN),
  • tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów
  • wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów.

To tylko wybrane wymagania i zadania, z jakimi przyjdzie się mierzyć nowemu informatykowi - więcej szczegółów znaleźć można w treści ogłoszenia, które dostępne jest na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie ul. Rynek 1 (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie z adnotacją: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2012 r. do godz. 15.00. 

Otwórz