Ruszyły badania elewacji paczkowskiej starówki

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszyły badania elewacji paczkowskiej starówki

Gmina Paczków rozpoczęła współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, która polegać będzie na wykonaniu profesjonalnych badań próbek zapraw, pigmentów oraz stratygrafii elewacji kilku kamienic zabytkowej starówki "Polskiego Carcassonne".

Badania przeprowadzają pracownicy naukowi Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie pod nadzorem kierownika merytorycznego dr Pawła Karaszkiewicza. Specjaliści pobrali już próbki elewacji pięciu usytuowanych w paczkowskim Rynku kamienic - na pierwszy ogień poszły budynki nr 44, 47, 48, 49 oraz Słowackiego 2.

Przeprowadzane badania stratygraficzne mają na celu ustalenie i określenie chronologii występujących warstw technologicznych i nawarstwień historycznych. Określony zostanie nie tylko podstawowy budulec dawnych tynków, ale również grubość zaprawy, podkłady i kolorystyka warstw malarskich. Wszystkie te informacje dostarczą nam wiedzy na temat pierwotnej technologii wykonania i oryginalnej kolorystyki elewacji paczkowskich kamienic i ich detali architektonicznych.

Tego typu chemiczne analizy układu historycznych warstw powinny też udzielić odpowiedzi na pytania związane z dziejami badanych obiektów. Możliwe, że uda się określić ilość i jakość przeprowadzanych remontów danego budynku, występowanie oryginalnych elementów elewacji pochodzących z czasów powstania zabytku, a także części wtórnych, które są efektem późniejszych ingerencji w jego formę.

Zebrany w ten sposób materiał umożliwi szczegółową analizę konserwatorską naszych zabytkowych kamienic. Efektem prac będzie opracowanie dokumentacji, która stanie się podstawą projektów remontowych wspomnianych kamienic. Dzięki temu, uda się odtworzyć historyczny wygląd rynkowych kamienic, z odzwierciedleniem stosowanych w przeszłości rozwiązań technologicznych, proporcji i kolorystyki.

Wyniki badań pierwszych pięciu kamienic poznamy do końca 2012 roku, a ich koszt zamknie się w kwocie ok. 9 tys. zł.

Otwórz