Gmina sprzedaje działkę w Starym Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gmina sprzedaje działkę w Starym Paczkowie

Gmina Paczków ogłosiła niedawno przetargi na sprzedaż działki w Starym Paczkowie - na nowego właściciela czeka grunt o powierzchni 2 arów.

Nieruchomość oznaczona jest nr 480/3 i leży na południowo-zachodnim obrzeżu wsi Stary Paczków, nieopodal drogi krajowej nr 46. Działka jest wydłużonym pasem gruntu położonym pomiędzy działką zabudowaną ruinami domu mieszkalnego a działką stanowiącą użytek rolny. Teren ten nie posiada przeznaczenia w planie miejscowym, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka położona jest na terenach zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej zagrodowej, mieszkalnej niskiej intensywności, usługowej oraz trenach zabudowanych i zagospodarowanych do przekształcenia lub rehabilitacji. Aktualny sposób zagospodarowania określa się jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony. Działa jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 1 600,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 19 października 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (160,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 15 października 2012 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz