W Paczkowie powstanie nowe targowisko - pomogą unijne pieniądze!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności W Paczkowie powstanie nowe targowisko - pomogą unijne pieniądze!

Powoli dobiega końca era obecnego targu w Paczkowie. Plac handlowy przy ulicach Kołłątaja i Słowackiego zostanie ostatecznie przeniesiony na rozległy teren przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie powstanie nowoczesne, częściowo zadaszone targowisko. Inwestycja będzie możliwa dzięki kolejnej dotacji ze źródeł Unii Europejskiej. Podobne dofinansowania, obok Paczkowa, otrzymało tylko pięć opolskich miast. 

Paczków przystąpił do zorganizowanej przez Zarząd Województwa Opolskiego koncepcji "Mój rynek", w ramach której projekty budowy lub przebudowy targowisk miejskich mogły liczyć na finansowe wsparcie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem "Mojego rynku" było ułatwienie samorządom realizacji przedsięwzięć, które docelowo skrócą łańcuch powiązań pomiędzy producentem żywności, a konsumentem. W swoich założeniach program ten ma stworzyć dogodne warunki do bezpośredniej sprzedaży polskich artykułów spożywczych, co wpłynie na tworzenie handlowych więzi, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, a - dzięki skróceniu łańcucha pośredników - powinno też zaowocować niższymi cenami żywności.

Wnioski o dofinansowanie w ramach "Mojego rynku" złożyło w sumie dziewięć gmin z Opolszczyzny na łączną kwotę 6,6 mln zł. Ostatecznie do dotacji zakwalifikowano sześć lokalizacji - Głubczyce, Kolonowskie, Prudnik, Ujazd, Głogówek i właśnie Paczków. Gminy mogły wnioskować maksymalnie o 1 mln zł wsparcia, a kwota dofinansowania nie mogła być większa niż 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. Paczków "wstrzelił się" w te wymogi i, dzięki poprawnie przeprowadzonej procedurze wnioskowej, pod koniec sierpnia Burmistrz Bogdan Wyczałkowski, w towarzystwie Skarbnika Dariusza Wąsiaka, podpisał kolejną już w tym roku umowę o unijne dofinansowanie - tym razem na stworzenie w Paczkowie placu targowego z prawdziwego zdarzenia.

Targowisko powstanie przy ulicy Jagiellońskiej, naprzeciw osiedla na Polnej. Istniejący tam dziś wybrukowany plac zostanie wydatnie powiększony - łącznie nowy plac zajmie prawie 5900 m2. Na utwardzonej betonową kostką nawierzchni wybudowane zostaną 4 zadaszone segmenty handlowe, a w każdym z nich 14 straganów - razem udostępnionych zostanie 56 stanowisk ze stołami handlowymi o wymiarze 2x1 m każdy. Stragany zadaszone będą łukowymi konstrukcjami z przezroczystych płyt poliwęglanowych.
W pobliżu wspomnianych segmentów handlowych powstanie szalet publiczny, a między stoiskami wydzielone zostaną trakty komunikacyjne dla klientów wraz z drogami dojazdowymi dla aut dostawczych. Przewiduje się także zabezpieczenie terenu pod pawilony, które zainteresowani inwestorzy będą mogli przeznaczyć np. na małą gastronomię.
Na placu powstanie też pokaźny parking - projekt przewiduje w sumie 44 miejsca parkingowe, w tym 6 dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz 5 miejsc dla autobusów. Wszystko to zapewni wygodny dojazd i postój nie tylko handlarzom, ale również klientom. Warto dodać, że teren targowiska będzie kompletnie uzbrojony - planowane jest wyposażenie go w instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową i elektryczną.

Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi prawie 1,27 mln zł, z czego ponad 761 tys. zł stanowić będzie dotacja ze źródeł unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oznacza to, że uzyskane dofinansowanie z UE osiągnie poziom 74% kosztów kwalifikowalnych operacji (wyceniono je na ok. 1,03 mln zł), a gminny budżet obciąży kwota 506 tys. zł. Przetarg ogłoszony zostanie prawdopodobnie na początku 2013 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe targowisko powinno być gotowe pod koniec przyszłego roku.

Wszystko wskazuje na to, że dzięki programowi "Mój rynek" Paczków doczeka się profesjonalnego placu targowego, wyposażonego we wszystkie niezbędne sprzęty i udogodnienia. Co ważne, nowe targowisko zostanie zlokalizowane zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Funkcjonujący aktualnie targ w centrum miasta, na którym handel odbywa się w każdą środę i sobotę, utarł się już w świadomości mieszkańców naszej gminy i wielu przyjezdnych, ale jego lokalizacja nie jest zgodna z zapisami wspomnianego MPZP.

Nowa lokalizacja, choć nieco oddalona od ścisłego centrum Paczkowa, ma spore szanse "aklimatyzacji". Spod paczkowskiego ratusza do targowiska przy ulicy Jagiellońskiej droga przez Aleję Spacerową mierzy ok. 600 metrów - mniej więcej tyle samo, ile wynosi odległość do marketu spożywczego "Biedronka" czy budynku Domu Dziecka przy ulicy Wojska Polskiego. W przeszłości targ znajdował się w okolicach dzisiejszej ulicy Radosnej, zatem również poza murami obronnymi miasta. Warto też mieć na uwadze fakt, że coraz częściej paczkowskie targowisko odwiedzają klienci z Czech. Jest zatem nadzieja, że nowe umiejscowienie targu przypadnie do gustu mieszkańcom Paczkowa i odwiedzającym nasze miasto gościom. 

Otwórz