Nowości na wiejskich placach zabaw

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowości na wiejskich placach zabaw

Na placach zabaw w Trzeboszowicach i Kamienicy pojawiło się niedawno kilka nowych urządzeń, które Gmina Paczków zakupiła ze środków zabezpieczonych w budżecie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Nie od dziś wiadomo, że prozaiczna nuda jest jednym z podstawowych czynników, który powoduje, że coraz młodsze dzieci sięgają po różnego rodzaju używki. Bardzo ważne jest zatem znalezienie im zajęcia, np. umożliwienie rekreacji, uprawiania sportu, realizacji zainteresowań itp. Jeśli perspektywy na zmianę nudnej teraźniejszości zaczną zanikać, narkotyki lub alkohol mogą stać się atrakcyjną ofertą. Właśnie dlatego część środków finansowych w "antyalkoholowym" dziale paczkowskiego budżetu przeznaczana jest na unowocześnianie miejsc zabaw i rekreacji na terenie naszej gminy.

W zachodniej części wsi Kamienica, na placu zabaw przy rzece, pojawiła się nowa sprężynowa huśtawka oraz drewniana zabawka "kółko i krzyżyk". Ten drugi element zamontowano również na podwórku Publicznej Szkoły Podstawowej oraz na popularnym "Placu na Gęsiej". W sumie w Kamienicy pojawiły się zatem cztery nowe zabawki, które kosztowały łącznie 3,5 tys. zł.

Pieniądze, które rozdysponowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pozwoliły również na uzupełnienie atrakcji powstałego niedawno placu zabaw w Trzeboszowicach. Ustawiono tam pokaźną drewnianą piaskownicę z zadaszeniem i ławeczkami, która już teraz cieszy się wśród małych mieszkańców tej wsi sporą popularnością. Na zakup i montaż tej zabawki przeznaczono sumę 2,5 tys. zł.

W sumie za kwotę 6 tys. zł udało się zakupić pięć nowych elementów, które uatrakcyjniły kilka miejsc rekreacji naszych najmłodszych w dwóch podpaczkowskich wsiach.

Otwórz