Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1), a także w Biuletynie Informacji Publicznej UM Paczków – www.paczkow.bip.net.pl.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 1 – Dziewiętlice 94
2. Lokal mieszkalny nr 1 – ul. Wojska Polskiego 3-5, Paczków
3. Lokal mieszkalny nr 8 – ul. Sienkiewicza 12, Paczków
4. Lokal mieszkalny nr 1 – ul. Daszyńskiego 23, Paczków

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./.

 

Otwórz