Na sprzedaż 28 arów przy ulicy Żeromskiego

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż 28 arów przy ulicy Żeromskiego

Gmina Paczków ogłasza przetarg na sprzedaż prawie 28-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Żeromskiego.

Mowa o niezabudowanym, niezwykle atrakcyjnie zlokalizowanym terenie, który składa się z czterech działek - działki nr 1015/3 o pow. 0,0568 ha, działki nr 1016 o pow. 0,0760 ha, działki nr 1017 o pow. 0,0723 ha oraz działki nr 1018 o pow. 0,0726 ha. Bezpośredni wjazd na wspomniane grunty znajduje się od strony ulicy Żeromskiego (przez działkę nr 1015/3). Nieruchomość leży w otoczeniu zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkalnej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunt ten oznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności obejmujący istniejącą adaptowaną i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 99 500,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 5 października 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9 950,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 1 października 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej - Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (parter) tel. (77) 431 6791, wew. 110. Więcej na temat przetargu znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz