Nowe kryteria świadczeń rodzinnych i kwoty zasiłków rodzinnych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowe kryteria świadczeń rodzinnych i kwoty zasiłków rodzinnych

Od 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych - nowe kryteria zostaną wprowadzone od początku listopada, a wnioski na nowy okres zasiłkowy wydawane i przyjmowane będą już od 1 września. Aby otrzymać świadczenia rodzinne na pełny okres zasiłkowy, wniosek z dokumentami należy złożyć do 30 listopada.

Nowe kryterium do świadczeń rodzinnych wynosi 539,00 zł, a w przypadku rodzin z osobą niepełnosprawną 623,00 zł.

Zmianom uległy też kwoty zasiłków rodzinnych - od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Pozostałe kwoty świadczeń rodzinnych pozostają bez zmian.

Zgodnie z ustawą świadczenia wypłaca się w terminie do 30. dnia każdego miesiąca. Umowne terminy wypłat w naszej gminie to 10. dnia każdego miesiąca na konta bankowe i 15. dnia za pośrednictwem poczty.  W pierwszym miesiącu okresu zasiłkowego tj. w listopadzie, ze względu na spiętrzenie ilości rozpatrywanych wniosków, umowny termin wypłat może ulec niewielkiemu przesunięciu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Słowackiego 4, tel. (77) 431 60 41). Przypominamy, że WSS działa w godzinach pracy magistratu - w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Otwórz