70 tysięcy złotych na remonty pięciu paczkowskich kamienic

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności 70 tysięcy złotych na remonty pięciu paczkowskich kamienic

Na sierpniowej sesji paczkowskiej Rady Miejskiej radni jednogłośnie przychylili się do zaproponowanych przez Burmistrza Gminy Paczków uchwał w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych kamienicach w centrum Paczkowa. Dzięki temu na remonty przyznano w sumie 70 tys. zł.

Pierwszą wspólnotą mieszkaniową, która otrzymała dotację jest Rynek 40 (na zdjęciu), która szykuje się do kompleksowego remontu swojego budynku. Planowane prace obejmą całkowitą wymianę dachu wraz z przebudową kominów, a także kompletne odnowienie elewacji i klatki schodowej. Część pieniędzy na tę inwestycję pochodzić będzie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz, po podjęciu uchwały, dodatkowe środki zabezpieczono w budżecie Gminy Paczków - na remont kamienicy Rynek 40 przeznaczono 25 tys. zł.

Kolejne 15 tys. zł będzie mogła wykorzystać wspólnota Rynek 27-28. Jej mieszkańcy planują gruntowny remont dachu swojego budynku. Obecne pokrycie dachowe jest w kiepskim stanie technicznym - powstałe w nim nieszczelności mogą powodować zawilgocenia, a w konsekwencji zagrzybiania i zniszczenia elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, dlatego jego przełożenie jest dla tej kamienicy zadaniem priorytetowym. Paczkowski samorząd zdecydował się wesprzeć tę inwestycję kwotą 15 tys. zł.

Trzy kolejne wspólnoty otrzymały refundacje prac wykonanych już w zeszłym roku. Mowa o budynku Rynek 31, Rynek 50 oraz Daszyńskiego 5 - pierwsze dwa budynki doczekały się w zeszłym roku remontów swoich dachów, a wspólnota Daszyńskiego 5 odnowiła boczną część elewacji. Każda z trzech przyznanych refundacji sięgnęła 10 tys. zł - łącznie za zeszłoroczne remonty wspólnotom przekazano 30 tys. zł. 

Otwórz