Szukasz działki budowlanej w Paczkowie? Sprawdź naszą ofertę!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz działki budowlanej w Paczkowie? Sprawdź naszą ofertę!

Mamy dobrą informację dla osób poszukujących działek na terenie naszego miasta. Gmina Paczków ogłosiła właśnie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech atrakcyjnych parceli budowlanych i jednej pod zabudowę usługową. Wszystkie cztery nieruchomości leżą pomiędzy ulicami Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.

Przedmiotem przetargu są cztery położone w pobliżu siebie nieruchomości gruntowe w okolicach Osiedla Jana III Sobieskiego - dwie przy ulicy Sobieskiego oraz dwie przy ulicy Bolesława Chrobrego. Dokładną lokalizację wspomnianych działek ilustruje zdjęcie lotnicze. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki nr 992/32, 992/33, 992/34 i 992/35 przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową i usługową (tak zwane "usługi nieuciążliwe").

Lokalizacja sprzedawanych działek jest wyjątkowo interesująca - wszystkie cztery grunty położone są na przedmieściach Paczkowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Jana III Sobieskiego i rzadko uczęszczanej ulicy Chrobrego (okolice budynku dawnego prewentorium).

Pierwsza działka oznaczona jest numerem 992/32 - leży przy ulicy Sobieskiego, jej powierzchnia przekracza nieco 9 arów, a cena wywoławcza wynosi 79 000 zł + VAT (wysokość wadium wynosi 7 900,00 zł). Druga percela - nr 992/33 - mierzy również ok. 9 arów powierzchni, jest położna przy ulicy Chrobrego, a jej cena wywoławcza to 86 600 zł + VAT (wysokość wadium wynosi 8 660,00 zł).
Trzeci teren leży przy ulicy Sobieskiego, nosi nr 992/34, ma także niewiele ponad 9 arów powierzchni - zainteresowani zakupem tej parceli muszą przygotować co najmniej 86 400 zł + VAT (wysokość wadium wynosi 8 640,00 zł). Czwarta przeznaczona do sprzedaży działka została oznaczona numerem 992/35 i mierzy dokładnie 9 arów. Cenę wywoławczą tego gruntu ustalono na 86 200 zł + VAT (wysokość wadium wynosi 8 620,00 zł).

Wszystkie cztery działki wolne są od wszelkich zobowiązań. Warto nadmienić, że przez każdą z działek przebiega sieć kanalizacji deszczowej stanowiąca własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obciążona zostanie nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz paczkowskiego ZWiK - chodzi o zapewnienie przez nabywców wspomnianych nieruchomości dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjno-awaryjnych, konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tej sieci.

Przetargi będą odbywać się w piątek 7 września 2012 r. od godz.10.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy lub na konto UM Paczków najpóźniej 3 września 2012 r. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz