Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 1A – ul. Sienkiewicza 12, Paczków;
2.  Lokal mieszkalny nr 5 – ul. Narutowicza 13-15, Paczków;
3.  Lokal mieszkalny nr 4 – ul. Witosa 3, Paczków;
4.  Lokal mieszkalny nr 7 – ul. Rynek 24, Paczków;
5.  Lokal mieszkalny nr 2 – ul. Daszyńskiego 9, Paczków;
6.  Lokal mieszkalny nr 1- ul. Staszica 15, Paczków
7.  Lokal mieszkalny nr 2 – ul. Sienkiewicza 10, Paczków.

II.     Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 609/7.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

Otwórz