Lokal użytkowy na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Lokal użytkowy na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła trzeci przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Lisich Kątach.  

Wspomniany lokal użytkowy, o powierzchni użytkowej 31,40 m2, usytuowany jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Lisich Kątach 11. Składa się z dwóch pomieszczeń biurowych,WC i korytarza. Z własnością lokalu użytkowego związany jest udział w wysokości 329/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 147/1 o pow. 0,0515 ha. Nieruchomość nie posiada przeznaczenia oraz sposobu jej zagospodarowania w planie miejscowym.

Cena wywoławcza nieruchomości w III przetargu wynosi 6 000 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 27 lipca 2012 r. od godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 23 lipca 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz