Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 6 - ul. Sikorskiego 2, Paczków;
2.  Lokal mieszkalny nr 2 - ul. Staszica 13, Paczków;
3.  Lokal mieszkalny nr 4 - ul. Staszica 13, Paczków;
4.  Lokal mieszkalny nr 7 - ul. Staszica 13, Paczków;
5.  Lokal mieszkalny nr 2 - ul. Rynek 43, Paczków;
6.  Lokal mieszkalny nr 4 - ul. Rynek 43, Paczków;
7.  Lokal mieszkalny nr 9 - ul. Armii Krajowej 11, Paczków;
8.  Lokal mieszkalny nr 7 - ul. Wojska Polskiego 7-9,11-13, Paczków;

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 609/6, 879/1, 888/3, 646/13, 445/8, 350, 384.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

Otwórz