Gimnazjum Publiczne z nagrodą od Minister Edukacji!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Gimnazjum Publiczne z nagrodą od Minister Edukacji!

Gimnazjum Publiczne im. Polskich Noblistów w Paczkowie zajęło II miejsce w czwartej edycji ogólnokrajowego konkursu "Otwarta Szkoła" organizowanego przez Fundację "Edukacja dla Demokracji". Władze paczkowskiej placówki odebrały nagrodę w Warszawie z rąk Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

Celem konkursu było promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy. Inicjatywa ta ma również za zadanie upowszechnić współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania, stosowane w oświacie.

W tym roku do rywalizacji zostały zgłoszone 243 projekty, które podzielono na cztery kategorie - "Edukacja obywatelska", "Edukacja globalna i międzykulturowa", "Otwarte zarządzanie szkołą" oraz " Włączanie rodziców w życie szkoły". Gimnazjum z Paczkowa zgłosiło się do konkursu z projektem "Europa łączy ludzi", realizowany z paczkowskim Stowarzyszeniem Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź". Konkursowa kapituła doceniła przedsięwzięcie paczkowian, przyznając im ex aequo II miejsce w pierwszej kategorii rywalizacji.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w czwartek 14 czerwca w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Nagrodę dla paczkowskiego Gimnazjum Publicznego wręczyła minister Krystyna Szumilas, a odebrała ją delegacja z Paczkowa, na czele z Justyną Dziasek - dyrektor GP.

Przypomnijmy, że Gimnazjum Publiczne już od dwóch lat realizuje wspomniany projekt, który propaguje ideę zjednoczonej Europy i poszerza wiedzę uczniów o wybranych państwach członkowskich. W 2011 roku, drogą losowania, padło na Anglię oraz Francję, a w tym roku młodzież wzięła "na tapetę" Hiszpanię i Niemcy. Szereg przygotowanych w ramach tej inicjatywy zajęć edukacyjnych nie tylko integruje gimnazjalistów i młodzież z "Więzi", ale również wydatnie poprawia ich zasób informacji o europejskich krajach. Uczestnicy projektu poznają dziedzictwo kulturowe wybranych krajów, uczą się słów i pełnych wyrażeń w ich językach, czytają o historii i tradycjach narodowych, śpiewają piosenki, zgłębiają wiedzę o zabytkach, a także kulinariach danych narodowości. Podsumowanie poszczególnych edycji organizowane jest w formie eventów w centrum miasta, podczas których uczestnicy dzielą się efektami swoich edukacyjnych starań z mieszkańcami Paczkowa.

Otwórz