Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza

Już jutro - w środę 30 maja - odbędzie się istotne spotkanie w sprawie ochrony środowiska naturalnego w obszarze specjalnej ochrony ptaków na terenie Jeziora Otmuchowskiego i Jeziora  Nyskiego.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w ramach opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Jeziora Nyskiego (PLB160003) oraz Jeziora Otmuchowskiego (PLB160002). Oba te zbiorniki wodne są objęte specjalną ochroną ptactwa ("dyrektywa ptasia") w ramach sieci Natura 2000, a to ze względu na liczne występowanie wielu gatunków ptaków oraz pełnienie funkcji ostoi wodnej cennej dla migrującego ptactwa wodno-błotnego.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę 30 maja o godz. 10:00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie przy ul. Emilii Gierczak 2. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną środowiska naturalnego oraz udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obu wspomnianych obszarów, z których jeden (Jezioro Otmuchowskie) bezpośrednio graniczy z Gminą Paczków.

Plany zadań ochronnych dla obszarów specjalnej ochrony ptaków Jeziora Nyskiego (PLB160003) oraz Jeziora Otmuchowskiego (PLB160002) powstają w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski".

Otwórz