Do sprzedania lokal użytkowy przy ulicy Armii Krajowej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Do sprzedania lokal użytkowy przy ulicy Armii Krajowej

Gmina Paczków rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Armii Krajowej 31a w Paczkowie.

Przedmiotem rokowań jest 2,5-arowa nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym, parterowym budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 77,00 m2. Obiekt położony jest na terenie oznaczonym jako działka nr 137/2 o pow. 0,0251 ha oraz zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 62035.

Budynek składa się z hali produkcyjnej, magazynku, kantorka, szatni i łazienki. Nieruchomość jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT.
Do tej pory funkcjonował w tym miejscu zakład kamieniarski. Sporym atutem tego miejsca jest atrakcyjna lokalizacja - przy jednej z głównych ulic Paczkowa (droga wojewódzka nr 382), biegnącej w kierunku Ziębic czy Ząbkowic Śląskich, a dalej Świdnicy i Wrocławia.

Aktualna cena wywoławcza wspomnianej nieruchomości wynosi 43 400 zł. Rokowania odbędą się w poniedziałek 4 czerwca 2012 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (4340 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 29 maja 2012 r. do godz. 14.00.

W przypadku rokowań niezbędne jest także pisemne zgłoszenie udziału w tej procedurze, które należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 29 maja 2012 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1. Koperta winna być opatrzona napisem: "Zgłoszenie do udziału w rokowaniach ogłoszonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 31a-działka nr 137/2."

Otwórz