Na sprzedaż dwie działki i lokal użytkowy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Na sprzedaż dwie działki i lokal użytkowy

Gmina Paczków ogłosiła przetargi na sprzedaż trzech nieruchomości - dwóch niezabudowanych działek w Paczkowie i Dziewiętlicach oraz lokalu użytkowego w Lisich Kątach. 

Pierwszy z ogłoszonych przetargów dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Dziewiętlicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 18/1 o pow. 0,3105 ha. Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi, z dostępem do drogi komunikacyjnej, wśród działek z zabudową mieszkalno-gospodarczą. Na działce znajduje się mieszany drzewostan oraz krzewy. Tworzą go drzewa iglaste i drzewa owocowe.
Grunt nie posiada przeznaczenia oraz sposobu jej zagospodarowania w planie miejscowym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 900 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 11 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 890,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 7 maja 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Kolejny przetarg związany jest ze sprzedażą 6-arowej nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie przy ul. Kopernika - działki nr 954 o powierzchni 0,0508 ha oraz o przyległej do niej działki nr 953, będącej drogą o powierzchni 0,0097 ha. Ta atrakcyjnie zlokalizowana nieruchomość jest niezabudowana i jak wynika z powyższych informacji składa się z dwóch działek położonych bezpośrednio przy ul. Kopernika. Działki znajdują się w otoczeniu zagospodarowanych terenów zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej.
Przeznaczenie nieruchomości określone jest w planie miejscowym jako teren zabudowy mieszkaniowej oraz istniejących baz magazynowo-produkcyjnych z funkcją usługową. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza w III przetargu wynosi 30 000,00 zł + VAT (w I przetargu cena wywoławcza wynosiła 55 900,00 zł + VAT). Przetarg odbędzie się w piątek 11 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (3000 zł) do poniedziałku 7 maja 2012 r. do godz. 15:00 do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Dowód wniesienia wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Do sprzedaży przeznaczony jest także lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,40 m2, położony na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Lisich Kątach 11. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń biurowych,WC i korytarza. Z własnością lokalu użytkowego związany jest udział w wysokości 329/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 147/1 o pow. 0,0515 ha. Nieruchomość nie posiada przeznaczenia oraz sposobu jej zagospodarowania w planie miejscowym.
Cena wywoławcza nieruchomości w II przetargu wynosi 11 200 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 18 maja 2012 r. od godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala nr 12, I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1120,00 zł (stanowiące 10% ceny wywoławczej) do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do poniedziałku 14 maja 2012 r. do godz. 15.00. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Otwórz