Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy  zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

  1. Lokal mieszkalny nr 8 - ul. Narutowicza 21, Paczków
  2. Lokal mieszkalny nr 5 - ul. Narutowicza 6, Paczków
  3. Lokal mieszkalny nr 4 - ul. Kościelna 4, Paczków

II. Dzierżawa na okres do 3 lat:           

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczona nr działki 683/1, 609/7,  1093/7.
  2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczona nr działki 208/66.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz