Zostań przewodnikiem turystycznym po terenie Opolszczyzny!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zostań przewodnikiem turystycznym po terenie Opolszczyzny!

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pod nazwą "Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II". To już druga edycja rozbudowanego kursu przewodnickiego dla 60 osób z terenu Opolszczyzny, które po jego ukończeniu zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe - uzyskają status terenowego przewodnika turystycznego po naszym województwie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej, OROT przyjął sobie za jeden z tegorocznych priorytetów przeprowadzenie drugiej edycji kursu na przewodnika turystycznego terenowego. Zapotrzebowanie na przewodników terenowych na Opolszczyźnie oraz liczne zapytania i zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju kursie ostatecznie przekonały władze tej organizacji do przygotowania kolejnego cyklu szkoleń.

Kurs skierowany jest do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony będzie na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych, ustalonym w rzeczowym Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. Tym samym, wszyscy uczestnicy biorą udział w 239 godzinach zajęć teoretycznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę m.in. z zakresu historii, geografii, przyrody, środowiska i terenoznawstwa Polski z naciskiem na elementy typowe dla województwa opolskiego. Przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przewodnika wraz z poznaniem atrakcji turystycznych Śląska Opolskiego, zapewni im udział w 138 godzinach wyjazdów studyjnych.

Szkolenia obejmują także podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego - do wyboru języka angielskiego lub niemieckiego. Część lingwistyczna odbędzie się podczas 136 godzin zajęć prowadzonych przez szkołę językową innowacyjną metodą ACCUEIL. System ten posiada akredytację i certyfikat Komisji Europejskiej. Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej. Chętne osoby, po zakończeniu kursu, będą mogły przystąpić do specjalnego egzaminu i uzyskać certyfikat ACCUEIL, który jest uznawany we wszystkich krajach UE i potwierdza znajomość języka u osób ubiegających się o pracę w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. 

Całkowity czas trwania kursu zamyka się w okresie 15 miesięcy, a udział we wszystkich szkoleniach w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.Umożliwiło to wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość tego potężnego projektu szkoleniowego wynosi prawie 795 tys. zł, a jego realizacja powinna zakończyć się do 31 maja 2013 roku.

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • zamieszkują na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
  • wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
  • posiadają maksymalnie średnie wykształcenie (mogą jeszcze studiować),
  • ich stan zdrowia umożliwia wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,
  • nie były karane.

Zachęcamy mieszkańców Paczkowa i okolic do udziału w tym całkowicie bezpłatnym i bardzo przydatnym kursie. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna prowadzi rekrutację do piątku 30 marca 2012 roku. Szczegółowy opis projektu oraz dokumentację rekrutacyjną znaleźć można na stronie internetowej www.przewodnik2.orot.pl. 

 


Otwórz