Dwie gminne działki na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dwie gminne działki na sprzedaż

Gmina Paczków ogłosiła niedawno przetargi na sprzedaż dwóch działek - w Dziewiętlicach do sprzedania jest 25-arowy grunt, a w Kamienicy na nowego właściciela czeka działka o powierzchni 15 arów.

Przeznaczona do sprzedaży działka w Dziewiętlicach jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, oznaczoną w ewidencji jako działka nr 549/28. Teren liczy dokładnie 0,2554 ha, a jest położony na obrzeżu wsi, z dostępem do drogi komunikacyjnej, wśród działek będących użytkami rolnymi. Nieruchomość nie posiada przeznaczenia w planie miejscowym, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Rp - tereny użytków rolnych. Grunt jest wolny od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 7.520,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 6 kwietnia 2012 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (752,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. (foto 1, 2 i 3)

Drugi ze wspomnianych gruntów położony jest w Kamienicy i oznaczony w ewidencji jako działka nr 65/3 o pow. 0,1500 ha. Podobnie jak działka w Dziewiętlicach, jest położony na obrzeżu wsi, wśród działek będących użytkami rolnymi i posiada dostęp do drogi komunikacyjnej. Nieruchomość nie posiada przeznaczenia w planie miejscowym, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem Rp - tereny użytków rolnych oraz jako grunty orne (RIVa, łąki trwałe - ŁIII). Działka jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 4.700,00 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 17 kwietnia 2012 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala posiedzeń - I piętro). Mogą w nim brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, pod warunkiem, że wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (470,00 zł) na konto lub do kasy UM Paczków najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej. (foto 4, 5 i 6).

Otwórz