Od jutra kwalifikacje wojskowe paczkowian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Od jutra kwalifikacje wojskowe paczkowian

Urząd Miejski w Paczkowie przypomina, że już jutro - we wtorek 13 marca - ruszają tegoroczne procedury kwalifikacji wojskowych dla mieszkańców miasta i gminy Paczków.

Od 11 lutego 2009 roku, w myśl nowelizacji Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w Polsce nie stosuje się przymusowego poboru do wojska, a 22 stycznia 2010 roku zakończył się proces całkowitego uzawodowienia armii. W ramach kwalifikacji, osoby zgłaszające się do WKU przechodzą badania lekarskie i jedynie na tej podstawie otrzymują dokument o uregulowaniu służby. Nowelizacja ta sprawia, że żaden młody człowiek nie musi się już "bać" obowiązkowego powołania do wojska. Polska armia przeszła proces uzawodowienia, co oznacza, że w koszarach nie ma już żołnierzy z poboru - do wojska zgłaszają się jedynie ochotnicy.

W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1993 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1988-1993, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Kwalifikacji podlegają również osoby urodzone w latach 1991-1992, które spełniają określone warunki, np. zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej lub ze względu na stan zdrowia zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. W procesie tym mogą też wziąć udział osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej, ale chcą ubiegać się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby.

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Paczków. Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6 (III piętro) w terminie określonym w wezwaniu - dla mieszkańców miasta i gminy Paczków przypada on w dniach od 13 do 16 marca 2012 roku (mężczyźni) oraz 28 marca 2012 roku (kobiety).

Otwórz