Będzie kompromis w sprawie Strefy Płatnego Parkowania?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Będzie kompromis w sprawie Strefy Płatnego Parkowania?

Już na najbliższej sesji Burmistrz Gminy Paczków przedłoży paczkowskiej Radzie Miejskiej projekt zmian istniejącej uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w ścisłym centrum Paczkowa. Jego podstawowym założeniem będzie obniżenie minimalnej stawki opłaty parkingowej do poziomu 0,50 zł za 30 minut postoju samochodu. Pojawi się także istotne udogodnienie dla uczniów paczkowskich szkół średnich.

Wygląda na to, że spór o zbyt wysokie stawki parkingowe w naszym mieście, ma szansę się zakończyć. Przypomnijmy, że po dwóch miesiącach działania Strefy Płatnego Parkowania przedstawiciele Stowarzyszenia Kupców, którzy są właścicielami lub dzierżawcami sklepów w centrum Paczkowa, zaczęli coraz głośniej sygnalizować swoje niezadowolenie z podwyżki stawek parkingowych. W ich opinii wzrost stawki do kwoty 1 zł za pół godziny spowodował znaczne zmniejszenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum Paczkowa, a co za tym idzie wyraźny spadek ich obrotów.

Zdaniem sprzedawców aktualnie obowiązujące opłaty są za wysokie, a to odstrasza przyjeżdżających do rynku ich potencjalnych klientów. Początkową sugestię przywrócenia "starych" stawek kupcy po kilku dniach zastąpili postulatem całkowitej likwidacji płatnego parkowania w naszym mieście, jednak w toku negocjacji uznali ostatecznie, że samo obniżenie cen będzie dla nich satysfakcjonujące i powinno wydatnie poprawić ich sytuację. 

Po kilku spotkaniach i konsultacjach kupców z Burmistrzem Bogdanem Wyczałkowskim oraz członkami Rady Miejskiej, władze samorządowe Paczkowa postanowiły wyjść naprzeciw sygnalizowanym potrzebom kupców. Osiągnięty kompromis zakłada obniżenie stawki za 30 minut parkowania z sumy 1,00 zł do 0,50 zł - w myśl przygotowywanego projektu uchwały pół godziny postoju ma znów kosztować 50 groszy. Dzięki temu kierowcy, którzy będą chcieli zaparkować swój samochód jedynie na chwilę, nie będą zmuszeni do uiszczania opłaty minimalnej w wysokości 1,00 zł - parkomat zadowoli się jedynie połową tej kwoty. Pozostałe stawki pozostaną jednak bez zmian - pierwsza godzina parkowania nadal kosztować będzie 2,00 zł, druga 2,20 zł, trzecia 2,40 zł.

W projekcie uchwały pojawi się także spore udogodnienie dla uczniów szkół średnich, które mają swoje siedziby w obrębie paczkowskiej Strefy Płatnego Parkowania. Uczniowie dojeżdżający własnymi samochodami do Zespołu Szkół oraz Liceum lub Technikum Stowarzyszeniowego będą mogli wykupić sobie specjalny abonament, który będzie dla nich dostępny w trzech wersjach cenowych: 40 zł za kwartał, 75 zł za pół roku oraz 125 zł za rok.

Wspomniane zmiany są efektem konkluzji, do jakich radni doszli na lutowym wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych paczkowskiej Rady Miejskiej. Oficjalne wnioski w sprawie zmian zostały zgłoszone przez Przewodniczącego Zdzisława Michaela oraz Wiceprzewodniczącego Jarosława Soszka, co poparli pozostali rajcy. Również Burmistrz Gminy Paczków pozytywnie ustosunkował się do propozycji i zadecydował o przygotowaniu stosownych korekt w obowiązującej uchwale o SPP. Projekt trafi wkrótce do Rady Miejskiej, a głosowanie nad nim zostało zaplanowane na najbliższą sesję, która odbędzie się w czwartek 8 marca.

Istnieje duże ryzyko, że wprowadzenie w uchwale zmiany stawki za 30 minut postoju na 0,50 zł poskutkuje rozwiązaniem umowy przez obecnego administratora paczkowskiej Strefy Płatnego Parkowania i koniecznością szukania w drodze przetargu nowego wykonawcy tej usługi. Wiele wskazuje jednak na to, że radni przyjmą zaproponowane zmiany. Na ostateczną odpowiedź musimy poczekać do 8 marca.

Otwórz