Podatkowe decyzje już w drodze do adresatów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Podatkowe decyzje już w drodze do adresatów

W tym tygodniu na terenie gminy Paczków rozpoczęła się akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma i decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom za pośrednictwem pracowników organu podatkowego lub drogą pocztową. W tym roku w Paczkowie do roznoszenia decyzji wymiarowych zaangażowanych zostało 11 pracowników Urzędu Miejskiego, a w poszczególnych sołectwach naszej gminy korespondencję podatkową roznoszą także sołtysi. Wszystkie pisma zostaną dostarczone do adresatów - dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości - najpóźniej do 29 lutego 2012 r. Przypomnijmy, że w przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie otrzymują dwa egzemplarze decyzji (po jednym dla każdego z nich), ale obowiązuje ich uiszczenie jednej kwoty podatku.

Akcja doręczania decyzji jest sporym wyzwaniem logistycznym - do doręczenia jest ponad 4000 decyzji, z czego część przygotowywana jest we wspomnianych dwóch egzemplarzach. Każda z decyzji musi zostać dostarczona za potwierdzeniem odbioru, dlatego koszty rozesłania ich drogą pocztową byłyby bardzo wysokie. Bezpośrednie roznoszenie zaowocuje obniżeniem kosztów funkcjonowania paczkowskiego magistratu. Doręczanie będzie odbywać się po godzinach pracy urzędników lub w czasie wolnym od zajęć. Każdy adresat pisma potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem. Pracownicy urzędu, roznoszący decyzje wymiarowe, nie pobierają od mieszkańców żadnych pieniędzy.

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydawanych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości należy kierować do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1, II piętro, pok. 16-17) - tel. (77) 431 67 91 wew. 181-182. 

Otwórz