Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:

  1. Lokal mieszkalny nr 5 - ul. Wojska Polskiego 1
  2. Lokal mieszkalny nr 1 - Unikowice 21
  3. Lokal mieszkalny nr 3 - Unikowice 21

II. Sprzedaż w drodze przetargu:

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki - działka nr 418/15 o pow. 0,2845 ha

III. Dzierżawa na okres do 3 lat:

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczona nr działki 273

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz