Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.   

 

I. Sprzedaż w drodze przetargu:

  • Działka 549/28 o pow. 0,2554 ha położona w Dziewiętlicach,
  • Działka 65/3 o pow. 0,15 ha położona w Kamienicy,
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Paczkowie przy ul. Kościuszki oznaczona nr działki 418/15 o pow. 0,2845 ha.

II. Sprzedaż  w drodze bezprzetargowej:

  • Lokal mieszkalny nr 5 Daszyńskiego 5,
  • Lokal mieszkalny nr 4 Sienkiewicza 35.

III. Dzierżawa nieruchomości:

  • Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie - działka nr 1262/21, 384 i 918/36.

UWAGA! Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz