Unijne pół miliona zł na remonty wiejskich domów kultury!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Unijne pół miliona zł na remonty wiejskich domów kultury!

Wiosną tego roku na terenie Gminy Paczków ruszy kolejna duża inwestycja wsparta dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Gruntownych remontów doczekają się wiejskie domy kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice. Istnieje duża szansa, że modernizacja przeprowadzona zostanie też w domu kultury w Kamienicy - osobny wniosek o dotację tego projektu jest jeszcze w trakcie weryfikacji.

W październiku 2010 roku władze samorządowe Gminy Paczków złożyły w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "Remont domów kultury w miejscowościach Dziewiętlice i Trzeboszowice" unijnymi środkami finansowymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwsze wieści z Opola napłynęły dopiero w kwietniu 2011 roku - wniosek został odpowiednio uzupełniony i czekał na dalszą ocenę. Ostatecznie formalności zakończyły się jesienią zeszłego roku, dzięki czemu 3 października Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski i Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak podpisali umowę dotacyjną.

Dofinansowany projekt obejmuje swoim zakresem gruntowne remonty dwóch wiejskich domów kultury - w Dziewiętlicach oraz w Trzeboszowicach. Oba budynki pełnią na wsiach funkcję swoistych centrów kulturalno-oświatowych, ale ich stan techniczny i estetyka pozostawiają sporo do życzenia. Dzięki planowanym remontom, jeszcze w tym roku obiekty odzyskają dawną świetność.
W obu domach kultury przewidziane jest m.in. zewnętrzne docieplenie styropianem oraz całkiem nowa elewacja, całkowita wymiana dachu oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej oraz odnowienie ścian wewnątrz budynku wraz z wymianą podłóg i wykończeniem wnętrz.

Całkowita wartość planowanych prac wynosi prawie 797 tys. zł, z czego ponad 485 tys. zł pochodzić będzie ze środków finansowych działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013. Oznacza to, że uzyskana dotacja z UE osiągnie poziom 75% kosztów kwalifikowalnych operacji (wyceniono je na ok. 648 tys. zł), a gminny budżet obciąży kwota 312 tys. zł. Przetargi na wykonanie remontów wspomnianych domów kultury ruszą prawdopodobnie na początku lutego 2012 roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, realizacja obu inwestycji powinna rozpocząć się w kwietniu tego roku.

Warto dodać, że oprócz pewnych już modernizacji WDK w Dziewiętlicach i Trzeboszowicach, istnieje spora szansa na wykonanie kolejnej podobnej inwestycji - tym razem mowa o gruntownym remoncie i wyposażeniu budynku domu kultury w Kamienicy, na który paczkowski samorząd również planuje pozyskać unijne dofinansowanie. Gmina Paczków ubiega się o tę dotację również w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale procedura tego naboru przeprowadzona została przez Lokalną Grupę Działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór", do której Paczków należy. Wniosek został złożony we wrześniu 2011 roku, następnie został pozytywnie oceniony przez organ oceniający LGD, a obecnie przechodzi weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wartość tego projektu wynosi 340 tys. zł, a ewentualna dotacja z UE sięgnie sumy 221 tys. zł. Jak łatwo policzyć, paczkowski samorząd będzie musiał zabezpieczyć ok. 119 tys. zł wkładu własnego.

Jeśli także ten wniosek zostanie zaakceptowany w Opolu, wkrótce doczekamy się odnowienia trzech wiejskich domów kultury na terenie naszej gminy (Dziewiętlice, Trzeboszowice i Kamienica). Wartość tych inwestycji przekroczy wówczas 1,13 mln zł, a suma wsparcia z Unii Europejskiej sięgnie 706 tys. zł. 

 

Otwórz