Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków, informuje, ze zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dzierżawa nieruchomości:

  • Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie - działka 346/17
  • Nieruchomość gruntowa położona w Kamienicy - działka 1001/2
  • Nieruchomość gruntowa położona w Lisich Kątach - działka 39/1 i 39/2

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz