Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości, m.in. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie. 

I. Sprzedaż w drodze przetargu:

  • Lokal użytkowy nr 1u - Lisie Kąty 11.

II. Dzierżawa nieruchomości:

  1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie - działka 51/2
  2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach - działka 549/30

UWAGA: ustala się 6 – cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

Otwórz