Wspólonoty remontują i planują inwestycje

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wspólonoty remontują i planują inwestycje

W paczkowskim rynku ukończono właśnie ważną inwestycję - gruntownej modernizacji dachu doczekała się kamienica Rynek 50. Niedawno, po wielu perturbacjach, ruszył także remont tylnej i bocznej elewacji wspólnoty na ulicy Daszyńskiego 5. Prace trwają również przy budynkach Rynek 31 oraz Armii Krajowej 4. Udziałowcy tych wspólnot wykazali się świadomością remontowych potrzeb i sporym zaangażowaniem w realizację tych przedsięwzięć. 

Przypomnijmy, że mieszkańcy wspólnot dysponują środkami finansowymi, które co miesiąc odkładają w ramach funduszu eksploatacyjnego i remontowego. Pieniądze gromadzone na pierwszym z nich pokrywają bieżące potrzeby - konserwacje, przeglądy, ubezpieczenia itp. Fundusz remontowy, którego stawkę ustalają indywidualnie same wspólnoty, pozwala pokryć koszty prac remontowych. Niektórzy mieszkańcy decydują się na modernizacje, wychodzą z inicjatywą napraw, ale wydatki związane z remontami często przekraczają możliwości finansowe wspólnot. Wówczas brakująca kwota jest proporcjonalnie dzielona między właścicieli i, o ile zarząd lub współwłaściciele wyrażą na to zgodę, uzupełniana dopłatami indywidualnymi lub kredytami.

W Paczkowie istnieje 175 wspólnot mieszkaniowych, w których swój udział ma Gmina Paczków. Coraz więcej z nich decyduje się na przeprowadzanie ważnych dla swoich budynków inwestycji. Świadomość potrzeb remontowych często - choć niestety nie zawsze - idzie w parze z inicjatywą zwiększenia stawki wspomnianego funduszu remontowego. Przemawia za tym przede wszystkim prawny obowiązek wspólnoty do utrzymania budynku w nie pogarszającym się stanie technicznym, ale także pobudki czysto praktyczne (np. zachowanie czystości, sprawności instalacji, szczelności dachu) lub potrzeby estetyczne (np. zniszczona elewacja). Trudno wymienić wszystkie wspólnoty, które w tym roku podjęły się przygotowań do mniejszych lub większych remontów. Kilkanaście z nich szykuje się do gruntownych remontów dachów, gromadząc już odpowiednią dokumentację (kosztorysową, projektową i kredytową).

Stawki czynszowe w naszym mieście są jednymi z najniższych w Polsce - czynsz najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Paczków wynosi 1,74 zł/m2 w przypadku stawki podstawowej (stawka minimalna po obniżkach 1,22 zł/m2), a stawka czynszu w lokalach socjalnych to obecnie kwota 0,87 zł/m2. Warto porównać te kwoty do średnich stawek w miastach do 25 tys. mieszkańców, jakie w 2010 roku obliczyło w swoim raporcie Ministerstwo Infrastruktury. Z zestawienia wynika, że w Polsce średnia podstawowa stawka czynszu za lokale mieszkalne w zasobach komunalnych wynosiła 2,80 zł/m2 (o ponad 1 zł więcej niż dziś w Paczkowie), a średni czynsz za lokale socjalne obliczono na poziomie 0,92 zł/m2.

Paczkowskie czynsze często nie wystarczają na utrzymanie budynków, a co dopiero na inwestycje remontowe. Zwiększanie stawek na fundusz remontowy przez poszczególne wspólnoty jest zatem optymalnym rozwiązaniem, które dobrze rokuje na przyszłość. Odkładane w ten sposób pieniądze mogą wkrótce wydatnie wspomóc realizację wielu istotnych zadań. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że społeczna świadomość w tym temacie będzie rosła i niedługo wszystkie wspólnoty będą wykazywać się podobną aktywnością. W ten sposób paczkowianie nie tylko dbają o swoje posesje, ale również mają spory wkład w poprawę estetyki naszego miasta. I chwała im za to. 

Otwórz