Nowa tablica informacyjna w Kozielnie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowa tablica informacyjna w Kozielnie

Nad Zalewem Paczkowskim w miejscowości Kozielno pojawiła się promocyjna tablica, którą w ramach projektu współpracy przygotowała Gmina Paczków oraz Lokalna Grupa Działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór", do której paczkowski samorząd przynależy.

Ustawiony na placu rekreacyjnym w Kozielnie punkt informacyjny został zrealizowany w ramach projektu współpracy "Pokazujemy co mamy", który wspólnymi siłami realizują trzy Lokalne Grupy Działania: "Nyskie Księstwo Jezior i Gór", "Brzeska Wieś Historyczna" oraz "Złota Ziemia". Podobne tablice pojawiły się na terenie wszystkich członkowskich gmin - w nyskim LGD zainstalowano je w Skorochowie (Gmina Nysa), Jarnołtówku (Gmina Głuchołazy) oraz w centrum Otmuchowa. Wizualizacje punktu w Kozielnie obejrzeć można poniżej - tablica traktuje na temat Zalewu Paczkowskiego oraz atrakcji turystycznych w Paczkowie. 

Uroczystego otwarcia projektu dokonano w Skorochowie - uczestniczyli w nim m.in. Prezes LGD "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" Danuta Kruszelnicka-Majnusz, Wicedyrektor Departamentu PROW UMWO Opole Tomasz Karaczyn, Wiceburmistrz Nysy Aleksander Juszczyk, Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski, Burmistrz Gminy Otmuchów Jan Woźniak, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Nysie - Anatol Bukała oraz przedstawiciele OODR w Nysie, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, sołtysów i liderów wsi obszaru LGD.

Oficjalnego odsłonięcia tablicy informacyjnej i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie trzej burmistrzowie - Aleksander Juszczyk, Bogdan Wyczałkowski oraz Jan Woźniak. Obok tablicy informacyjnej zaprezentowano także ekspozycję fotograficzną pozostałych punktów rekreacyjno-informacyjnych zamontowanych w pozostałych trzech gminach nyskiego LGD. Włodarze Nysy, Paczkowa i Otmuchowa otrzymali też pamiątkowe miniatury "swoich" tablic.

Kolejnym punktem programu była prezentacja multimedialna szczegółowo prezentująca poszczególne etapy realizacji projektu "Pokazujemy co mamy". Dzięki niemu trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania wdrożyły koncepcję poprawy dostępu do informacji o atrakcjach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych obszaru obejmującego gminy: Paczków, Głuchołazy, Nysa, Otmuchów, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, Grodków, Skoroszyce, Pakosławice i Kamiennik. Współpraca LGD i poszczególnych samorządów zaowocowała dofinansowaniem ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach osi 4 Leader, a z dotacji tej  przygotowano 29 tablic promocyjnych, które usytuowano w popularnych miejscach uczęszczanych przez mieszkańców i turystów.

fot. A. Wilk, A. Pieczarka

Otwórz