Przedsiębiorco zaktualizuj dane swojej firmy!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Przedsiębiorco zaktualizuj dane swojej firmy!

Urząd Miejski w Paczkowie apeluje do paczkowskich przedsiębiorców, którzy nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej numerów: NIP, PESEL czy przedmiotu działalności gospodarczej, o pilną aktualizację tych danych.

Zaktualizowanie tych informacji jest niezbędne ze względu na uruchomioną 1 lipca 2011 roku Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to ogólnopolski system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informację o przedsiębiorcach, prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. W związku z jego funkcjonowaniem konieczne jest przeniesienie dotychczasowych wpisów do CEIDG, co z kolei wymaga dokonania wspomnianej aktualizacji danych.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji numerów: NIP, PESEL czy przedmiotu działalności gospodarczej określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie zmian aktualizacyjnych w swoich wpisach. Warto dodać, że brak aktualizacji grozi przedsiębiorcy nie wpisaniem do CEIDG, a tym samym nielegalnym prowadzeniem działalności od początku 2012 roku.

Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Paczków wynika, że wielu przedsiębiorców nie wystąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych. Weryfikacji danych należy dokonać na wniosku CEIDG-1 (dostępny w Urzędzie Miejskim lub na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej), złożonym osobiście lub przez pełnomocnika w:

Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Paczkowie (I piętro)
ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
w godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (77) 431 67 91 wew. 102.

Otwórz