Strefa Płatnego Parkowania wraca pod koniec października

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Strefa Płatnego Parkowania wraca pod koniec października

Pod koniec października 2011 roku, po rocznej przerwie, w centrum Paczkowa zostanie reaktywowana Strefa Płatnego Parkowania. Za zaparkowanie samochodu znów trzeba będzie uiścić opłatę, a zasięg SPP zostanie nieznacznie zwiększony.

Przypomnijmy, że ostatnio paczkowska Strefa Płatnego Parkowania funkcjonowała od 1 stycznia 2008 roku do 30 października 2010 roku. Zakończenie współpracy z dotychczasowym administratorem strefy obligowało do rozpisania nowego przetargu na jej obsługę. Obie procedury przetargowe zakończyły się jednak fiaskiem - w pierwszym przypadku najniższa uzyskana oferta cenowa przewyższyła kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; w drugim jedyny oferent nie spełnił wymagań technicznych. Fiasko dwóch przetargów doprowadziło do czasowego zniesienia Strefa Płatnego Parkowania w Paczkowie. Teraz przyszedł czas na jej reaktywację - strefa ruszy najprawdopodobniej w środę 26 października 2011 roku (o dokładnym terminie poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz poprzez gminny informator SMS).

Zniesienie SPP obudziło problem zaparkowania samochodów, z którym w centrum miasta zmagali się zarówno mieszkańcy Paczkowa, jaki i turyści. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego na terenie rynku i w jego okolicach graniczy często z cudem. Szczególnie trudne bywa to w "dni targowe" - środy i soboty. Natłok samochodów w paczkowskim rynku znów wyraźnie utrudnia sprawną komunikację i powoduje duże ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dodajmy do tego nagminne łamanie zakazów parkowania. Wszystko to pozwala dojść do jedynego słusznego wniosku - kwestia parkingów w centrum Paczkowa wymaga pilnej regulacji, a reaktywacja Strefy Płatnego Parkowania ma szansę wydatnie poprawić sytuację.

Nowa SPP swoim zasięgiem obejmie Rynek oraz wszystkie dochodzące do niego ulice: Kościelna, Krasińskiego, Wrocławska, Piastowska, Kołłątaja, Narutowicza, Wojska Polskiego (do murów obronnych), Emilii Plater, Sikorskiego i Słowackiego). Nowością jest obowiązek uiszczania opłaty za parkowanie na całej długości ulic: Emilii Plater i Słowackiego (wcześniej strefa na tych ulicach kończyła się na poziomie murów obronnych).
W strefie zostało zainstalowanych 8 parkomatów, w których kierowcy, bezzwłocznie po zajęciu miejsca postoju, będą zobowiązani nabyć bilet parkingowy.

Opłaty za parkowanie pobierane będą od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00 (w niedzielę i święta parkowanie będzie bezpłatne). Wysokość stawek jednorazowych opłat za parkowanie pojazdów samochodowych wynosić będzie odpowiednio:

 • 1,00 zł za 30 minut;
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę;
 • 2,20 zł za drugą godzinę;
 • 2,40 zł za trzecią godzinę;
 • 2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Funkcjonować będzie również ogólnodostępna indywidualna opłata abonamentowa, która upoważniać będzie do parkowania przez całą dobę przez wszystkie dni robocze i soboty:

 • 30,00 zł miesięczna;
 • 150 zł półroczna;
 • 250 zł roczna.

Kierowcy zameldowani na stałe w lokalach budynków Strefy Płatnego Parkowania mogą liczyć na znaczny upust opłaty abonamentowej. W ich przypadku stawki abonamentowe wynosić będą:

 • 50,00 zł półroczna;
 • 90 zł roczna

Na zniżki mogą również liczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą w miejscach położonych w strefie płatnego parkowania oraz pracownicy instytucji publicznych i obiektów handlowych, usytuowanych w obrębie Strefy Płatnego Parkowania (osoby te zobowiązane są złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim - wniosek wkrótce pojawi się na naszej stronie) - obowiązujące ich stawki to:

 • 40,00 zł kwartalna;
 • 75,00 zł półroczna;
 • 125 zł roczna.

Za nieopłacony postój w strefie pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł w przypadku dokonania płatności w ciągu 14 dni (po upływie tego terminu opłata wzrasta do kwoty 40 zł).

Uruchomienie w Paczkowie strefy płatnego parkowania umożliwi zwiększenie rotacji parkujących w centrum miasta samochodów. Kierowcy będą mieć większą szansę na znalezienie wolnego miejsca, a to usprawni ruch samochodowy w sercu "Polskiego Carcassonne". Ponowne wdrożenie tego rozwiązania pozwoli gminie na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które będą mogły być wykorzystane na utrzymanie i remonty dróg gminnych.

Obsługą paczkowskiej Strefy Płatnego Parkowania zajmie się firma "Parking Projekt", której biuro znajdować się będzie przy ul. Rynek 12. Biuro Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00, a w soboty od 8.00 do 14.00. 

 


Otwórz