Kanalizacja oficjalnie oddana do użytku!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kanalizacja oficjalnie oddana do użytku!

W środę 5 października Gmina Paczków ostatecznie domknęła największą inwestycję infrastrukturalną ostatnich lat. W Paczkowie przy ulicy Kościuszki Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski i specjalnie zaproszeni na tę okazję goście dokonali uroczystego otwarcia realizowanej przez niemal dwa lata rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej. Otwarcie zorganizowano w niezwykle ciekawym miejscu i - jak na zadanie z wodnej branży przystało - z należytą "pompą".

To ogromne zadanie inwestycyjne, w efekcie którego powstało ponad 5,3 km nowych odcinków kanalizacji sanitarnej, a przeszło 1,5 km istniejących magistrali zostało zmodernizowanych, pozwoli na przyłączenie do paczkowskiego systemu kanalizacyjnego ponad 1600 nowych użytkowników. Kanalizacja pojawiła się m.in. na terenie osiedla domków jednorodzinnych w południowo-zachodniej części miasta (ul. Akacjowa, Bartosza, Klonowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Różana, Słoneczna, Widokowa, Wiśniowa) oraz na ulicy 3 Maja, Górskiej przy ulicy Kościuszki. Modernizacja sieci objęła wymianę kolektora na ulicy Staszica oraz ulicy Młyńskiej - zamontowana magistrala gwarantuje większą przepustowość, co umożliwi również rozbudowę sieci w przyszłości. Montaż instalacji zwieńczyła odbudowa asfaltowych nawierzchni ulic, pod którymi znalazły się nowe elementy rurociągów.
Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia stopień skanalizowania miasta Paczków wzrósł do poziomu ok. 96%. Całość zadania kosztowała ok. 8,4 mln zł, z czego przeszło 5,8 mln zł pochodziło ze źródeł Unii Europejskiej, a dokładnie z 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013. To największa gminna inwestycja ostatnich lat oraz rekordowa dotacja unijna dla naszej Gminy. Realizacja zadania trwała od września 2009 roku do maja 2011 roku, a finansowe rozliczenie projektu sfinalizowano pod koniec września 2011 roku.

Uroczyste otwarcie kanalizacji zorganizowano, dzięki uprzejmości i gościnności Państwa Joanny i Marcina Biernackich, w świeżo wyremontowanej, położonej u stóp ich winnicy, siedzibie centrum ekspozycyjno-muzealnego, w którym już niedługo właściciele stworzą nowoczesne muzeum motoryzacji wraz z interaktywną galerią sztuki i "degustatornią" produkowanych przez nich w Paczkowie win. Niezwykle malowniczo położony i pięknie odrestaurowany obiekt okazał się znakomitym miejscem organizacji tej uroczystości.
Oficjalna część, z symbolicznym przecięciem wstęgi, odbyła się na ulicy Kościuszki, która nie tylko została "wyposażona" w nową sieć kanalizacyjną, ale doczekała się też świeżej nawierzchni asfaltowej. Inauguracyjna wstęga opadła w wyniku cięć, których dokonali wspólnie Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Teresa Karol, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Michael oraz pełniący rolę gospodarza Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski. Wśród zaproszonych gości, którzy tego dnia pojawili się też w Paczkowie znaleźli się również Poseł RP Tomasz Garbowski, Senator RP Norbert Krajczy, Starosta Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk i jego Zastępca Czesław Biłobran, Burmistrz Gminy Złoty Stok Stanisław Gołębiowski, paczkowscy radni, przedstawiciele firm wykonujących i nadzorujących inwestycję oraz dyrektorzy gminnych jednostek, placówek oświatowych i Muzeum Gazownictwa.

W programie otwarcia znalazła się też krótka prezentacja multimedialna, w której Burmistrz Bogdan Wyczałkowski przedstawił wszystkim zaproszonym szczegóły zrealizowanej inwestycji. Nie zabrakło także okolicznościowych przemówień - głos zabierali: Antoni Konopka, Norbert Krajczy, Teresa Karol, Tomasz Garbowski oraz właściciel obiektu Marcin Biernacki. Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali istotę rozbudowy kanalizacji w Paczkowie. Tego typu przedsięwzięcia, choć mają znikomą wartość wizerunkową, niosą ze sobą wymierne korzyści dla środowiska naturalnego i niebagatelne ułatwienia dla mieszkańców (odprowadzanie nieczystości za pomocą kanalizacji sanitarnej jest znacznie tańsze i łatwiejsze niż przestarzały sposób gromadzenia ścieków w przydomowych szambach). Nowa kanalizacja ma także szansę zwiększyć potencjał inwestycyjny i turystyczny Paczkowa, czego najlepszym dowodem jest znakomicie prezentujące się centrum ekspozycjo-muzealne Państwa Biernackich, w którym zorganizowano otwarcie. Obiekt oficjalnie rozpocznie swoją działalność prawdopodobnie już w pierwszej połowie 2012 roku. 

Otwórz