Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek 1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I. Sprzedaż nieruchomości:

  • Lokal mieszkalny nr 2 - Dziewiętlice 95,
  • Lokal mieszkalny nr 4 - Paczków, ul. Sienkiewicza 39,
  • Lokal mieszkalny nr 8 - Paczków, ul. Wesoła 8,
  • Budynek użytkowy jednolokalowy - Paczków, ul. Kościelna.

II.    Dzierżawa nieruchomości:

  • Części nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczone nr działek 650, 704, 330, 682, 326, 1109, 1262/21, 158/1, 339/11, 379/34, 339/32, 371/8, 319/13, 144/9;
  • Nieruchomości gruntowe położone w Paczkowie oznaczone nr działek 1126/4, 1126/5, 643 i 346/15;
  • Nieruchomości gruntowe położone w Dziewiętlicach oznaczone nr działek 549/6 i 549/20.

UWAGA: ustala się sześciotygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.paczkow.bip.net.pl.

 

Otwórz